ES Projektai

UAB „Baltijos liftai“ įgyvendina projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1242 „UAB „Baltijos liftai“ skaitmeninė klientų savitarnos platforma“, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti naujus ir inovatyvius elektroninės savitarnos platformos sprendinius, naudojamus montavimo darbų ir serviso paslaugų pardavimams vystyti ir užsakymams valdyti bei išteklių valdymo sistemos integravimui į savitarnos platformas.

Projekto įgyvendinimo metu įdiegti ir integruoti su išteklių valdymo sistema, klientų savitarnos sprendimai leis automatizuoti paslaugų pardavimo procesą, greitės prekių pardavimo ciklas. Tai leis pagerinti klientų aptarnavimo kokybę, integracija į intensyviai vystomus verslo subjektų (klientų) veiklos skaitmeninimo procesus duos abipusę sinergiją.   

Projektui įgyvendinti buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto pavadinimas: „UAB „Baltijos liftai“ skaitmeninė klientų savitarnos platforma“

Projekto vykdytojas: UAB „Baltijos liftai“

Projekto vertė: 66.596,30 Eur

Skirta parama: 49.947,23 Eur

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-02-18.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-02-17.